Technologie

test Technologie

STŘECHA

KLASICKÝ KROV

Díky tomu, že vlastníme nejmodernější software a obráběcí techniku, dokážeme přesně vyrobit a smontovat téměř jakýkoliv tvar střechy. Klasické sedlové, valbové, polovalbové, mansardové, pultové, ploché i atypické.

Pro novostavby preferujeme konstrukci krovu ze sušených KVH hranolů. Tím jsme schopni vyrobit složitější a přesnější opracování, které zlepšuje jednak rychlost a hlavně i kvalitu odvedené práce. Na přání zákazníka jsem ovšem schopni zhotovit krov i z hrubých nesušených hranolů. U této varianty však není možné vytvářet složitější opracování, kvůli následnému dotvarování dřeva.

Izolaci střechy provádíme dvěma způsoby. První možnost je izolaci umístit mezi krokve a krov zaklopit podhledem ze sádrokartonu. Druhý způsob je použít nadkrokevní izolaci. Tato možnost se provádí v případě, že je požadavek na pohledový krov z interiéru. Je to moderní, ale finančně náročnější varianta.

STROP

NOSNÁ KONSTRUKCE

Hlavní nosnou konstrukci našich stropů tvoří KVH trámy o odpovídajících rozměrech. Trámy si samy staticky dimenzujeme s ohledem na bezpečnost, požadovanou únosnost a co nejdelší užitnost konstrukce.  Navíc Vám nabízíme unikátní řešení bez porušení parobrzdné vnitřní vrstvy. Stropní trámy kotvíme na rybiny do přidaného obvodového věnce, který navíc celou konstrukci ještě více staticky ztuží.

ZÁKLOP

Nejčastěji u moderních rodinných domů stropní trámy zaklápíme OSB deskou. Jednak z důvodu výborných statických vlastností, ale také z důvodu napojení a dodržení celistvosti vnitřní parobrzdné vrstvy, která je u dřevostaveb velice důležitá.

Pokud se jedná např. o roubenku, kde se stropní konstrukce často nechává pohledová, je vhodné zhotovit klasický prkenný záklop, nebo tzv. selský překládaný záklop. Jedná se o prkna 2 a 3 cm tlustá, která se přes sebe přesadí zhruba o 2 cm. Výsledný vzhled stropu dodá domu na autentičnosti.

PODHLED

Podhled stropu se tvoří tehdy, pokud chceme zachovat celistvost povrchu místnosti, nechceme pohledové stropní trámy nebo máme ve stropě např. vzduchotechnické rozvody, které chceme schovat. Klasicky se podhled konstruuje ze sádrokartonových nebo sádrovláknitých desek, které se kotví přímo na trámy, nebo na přidané dřevěné latě nebo se zavěsí pomocí polohovatelných kovových závěsů.

 

AKUSTIKA

Nemusíte se bát, že v dřevostavbě budete všechno slyšet. Celková skladba stropu je navržena tak, aby dostatečně akusticky izolovala/tlumila zvuk. Jednak z hlediska kročejové neprůzvučnosti (chůze po podlaze), ale také i z hlediska vzduchové neprůzvučnosti (šíření zvuku vzduchem). Kročejovou neprůzvučnost bylo dříve u dřeva obtížnější zajistit, ale dnes široká škála moderních materiálů nám to zásadně ulehčuje. Veškeré skladby navrhujeme z materiálů od vyzkoušených a certifikovaných dodavatelů, podle požadavků českých norem.

PODLAHY

Konstrukce souvrství podlahy se dá kombinovat mnoha způsoby. Dnešní široká škála materiálů nabízí opravdu mnoho možností. Vrstvy konstrukce podlahy: tepleně izolační, akusticko izolační, vyrovnávací, hydroizolační, tlumící, roznášecí a nášlapná vrstva. My je podle použitého materiálu rozdělujeme na 2 základní skupiny. Mokré a suché.

V případě mokrých podlah je roznášecí vrstva zhotovena ze suchého betonu nebo anhydritu. Výhody těchto podlah jsou: dají se využít jako akumulační vrstva, dobrá akustická izolace a ztužení konstrukce stropu. Nevýhody: vysoké požadavky na hydroizolaci, aby se voda nedostala tam, kam nemá. Bohužel beton i anhydrit mají nějakou svoji dobu zrání, při které se musí čekat.

U suchých podlah je roznášecí vrstva většinou tvořena deskovým materiálem (OSB, Fermacell). Další vrstvy podlahové konstrukce se dají kombinovat stejně jako u mokré. Tepelná a akustická izolace je většinou v jedné vrstvě z jednoho materiálu (podlahový polystyren, minerální izolace nebo různé druhy násypů). Hydroizolační vrstvu zpravidla tvoří fólie, které oddělují a chrání od mokrých materiálů (podkladní tmel pod keramickou dlažbu) materiály, kterým by mohla vlhkost uškodit. Nášlapné vrstvy mohou být z různých materiálů od dřevěných až např. po skleněné. To už většinou záleží na požadavku investora a např. místě použití (koupelna).

SKLADBA STĚN + KCE (SPOJOVÁNÍ, CNC) / 2X4 / DEKPANEL

2×4 SYSTÉM STĚN

Jako hlavní konstrukční systém stěn používáme tzv. 2×4. Jedná se o tesařskou metodu spojování vertikálních a vodorovných trámových prvků, mezi které se vkládá izolace. Celá kce se poté opláští deskovým materiálem a vznikne sendvič. Jde původně o americký způsob výstavby.  Jmenuje se 2×4 kvůli původnímu rozměru používaných sloupků v palcích (4×10 cm). Dnes se už používají větší průřezy z důvodu zvyšujících nároků na tepelné ztráty domu, název však zůstal.

Rám je tvořen dvěma zakládacími hranoly. První impregnovaný, na který se kotví konstrukce stěnového panelu, se vyrovná do roviny pomocí zakládací malty a přišroubuje se do základu. Stěnový panel má svůj vlastní spodní hranol s připravenými 1 cm hlubokými zářezy pro rychlé a snadné určení polohy sloupků. Sloupky hospodárně rozmisťujeme tak, aby se zbytečně nezdvojovaly např. u oken a nevytvářely tepelné mosty, které se samozřejmě snažíme v celé konstrukci co nejvíce eliminovat. Navrchu jsou sloupky opět kotveny stejným způsobem do tzv. věncového (vodorovného) hranolu. Nad okna se umísťují dřevěné překlady, aby se zajistila dostatečná únosnost i v oslabeném místě a nedocházelo např. k praskání sádrokartonu. Takto tvořená konstrukce se spojuje pomocí nastřelovacích konvexních hřebíků nebo vrutů.

Jednotlivé panely se očíslují a připraví na snadnou montáž na stavbě. Spojují se k sobě pomocí vrutů. Počet a rozměry se určí podle statického posouzení.

Pokud je vše pevně a přesně spojeno, stěna se z vnitřní strany nejčastěji opláští OSB deskou. Mezi sloupky se poté vkládá tepelná izolace a opláští se i z vnější strany konkrétním deskovým materiálem. Na takovou konstrukci pak přijde buď kontaktní zateplení s klasickou stěrkovou fasádou, nebo zateplení do řoštu s odvětranou fasádou.

DEKPANEL

Pokud nemáte zájem o naši klasickou konstrukci stěn, nabízíme vám variantu DEKPANELU. Jedná se o masivní stěnu z křížem šroubovaného dřeva. Pro bližší inofrmace nás kontaktujte.

ZÁKLADY

Nízká hmotnost nosné konstrukce dřevostavby umožňuje více způsobů založení. Pokusíme se Vám popsat výhody a nevýhody nejčastějších možností. Základy k našim domům Vám staticky naprojektujeme a zajistíme realizaci.

ZALOŽENÍ NA ZEMNÍCH VRUTECH

Tato nejnovější varianta založení se obejde bez použití betonu. Jako nosné prvky se používají zemní vruty ze zinkované oceli potřebné délky a průměru. K určení správných rozměrů je nutná tlaková zemní zkouška a určení bodového zatížení na jeden vrut. Podle těchto informací se rovnoměrně rozmístí vruty, které přenesou zatížení do stabilní a únosné zeminy.

Jsou 3 způsoby instalace zemních vrutů. Pro větší zemní vruty např. pod dům, je potřeba použít těžké vrtací zařízení, které zajistí rovnoměrné a kolmé zavrtání do zeminy. Pro střední vruty je možné použít ruční vrtací zařízení. A pro střední a menší velikost např. pod pergoly, terasy, je možné instalovat zemní vruty ručně pomocí zavrtávací tyče.

Z finančního hlediska může být tato varianta založení lehce nákladnější. Je nutné počítat s investicí do zakládacího roštu. Naopak tím, že pod domem vzniká prostor, není nutné provádět izolaci proti radonu. Využití najdou spíše pro lehčí konstrukce (pergoly, terasy) nebo pro domy do svahovitého terénu. Je výhodné je použít na domy, které bude potřeba přemístit. Nesmíme zapomenout zmínit, že toto řešení je také velice ekologické, neboť oproti betonovým základům je energetická stopa výroby zanedbatelná.

ZALOŽENÍ NA BETONOVÝCH PATKÁCH

Betonové patky se zdají na první pohled ekonomičtější variantou oproti betonovým pasům. Je pravda, že se spotřebuje méně betonu než na základové pasy, ale musí se použít pouze čistý beton bez kameniva větší frakce. Patky můžou být kruhového nebo hranatého průřezu (zhotoveny např. z betonových základových tvárnic). Průměry a délky jsou různé, záleží to na celkové hmotnosti domu a potřebné rozteči patek.

U této varianty založení domu se opět nemusí řešit izolace proti radonu, protože pod domem vznikne odvětraný prostor. Náklady se opět navýší o nosný rošt vyplněný izolací stejně jako u zemních vrutů. Nemůžeme to však brát úplně jako nevýhodu. V případě energeticky úporných domů, na které se kladou vysoké tepelně izolační nároky, nám rošt výrazně sníží celkovou tloušťku skladby podlahy v 1. NP.

Betonové patky jsou ideálním řešením v případě svažitého terénu, u kterého nemusíme betonovat vysoké betonové pasy. Jsou také výhodné pro pasivní i nízkoenergetické dřevostavby.

ZÁKLADOVÉ PASY

Základové pasy jsou nejčastějším způsobem založení domů u nás. Nejčastěji se doplňují nosnou deskou vyztuženou KARI sítí, na kterou už se kotví stěny. Pod nosné obvodové stěny se vybetonují základové pasy do nezámrzné hloubky (cca 90 cm), kde zemina už nepromrzá a je stabilní. Pro vnitřní nosné stěny stačí vybetonovat do hloubky 60 cm.  U zděných staveb se šířka pasu pohybuje okolo 50-60 cm, u dřevostaveb díky nižší celkové hmotnosti stačí šířka okolo 40-30 cm, což je zhruba o polovinu méně.

Po obvodu se běžně betonové pasy izolují kontaktním extrudovaným polystyrenem, který má vyšší tlakovou odolnost a odolá i vodě. Při vyšších nárocích na omezení tepelné ztráty podlahou se u energeticky úsporných domů pod desku vytvoří izolační vrstva v podobě zhutněného pěnového skla, nebo extrudovaného polystyrenu. Následný rozdíl teplot mezi vytápěným prostorem a základovou deskou není tak velký a nedochází k poklesu teploty nášlapné plochy. Tyto vlastnosti vytváří příjemné a komfortní prostředí.

Elektroinstalace

(připravujeme)

TZB

(připravujeme)

Vytápění

(připravujeme)

Rekuperace

(připravujeme)

Skla

(připravujeme)