Sušené konstrukční hranoly KVH, DUO a BSH

Pro výrobu trámových konstrukcí zákazníkům doporučujeme sušené konstrukční hranoly
KVH, DUO/TRIO a BSH.

 

Proč používat sušené hranoly?

  • hranoly jsou stabilnější
    (minimální následné kroucení a ohyb, větší rozměrová stabilita)
  • minimální riziko napadení dřevokazným hmyzem a houbami
    (sušené hoblované dřevo nevytváří příznivé podmínky pro tyto vlivy)
  • nižší hmotnost pro přepravu i při montáži
  • možnost dosažení lepšího povrchu díky možnosti broušení, tmelení a lodičkování
    (u mokrého dřeva není možné, protože příliš pracuje)

 

Všechny typy hranolů se vyrábějí jak v pohledové kvalitě (Si), tak nepohledové neboli také průmyslové kvalitě (NSi).

 

KVH

Jedná se o sušené hoblované hranoly délkově napojované cinkovým zátěžovým spojem.

Tyto hranoly v průmyslové kvalitě jsou vhodné zejména do skrytých konstrukcí u kterých nejsou zvláštní požadavky na přesnost, jelikož hranoly mohou, dle normy podle které se vyrábějí, vykazovat velké množství pohledových vad, nicméně z hlediska namáhání a konstrukční pevnosti jsou zcela vyhovující.

Zde jsou kriteria pro KVH hranoly:

DUO/TRIO

Jedná se o sušené hoblované hranoly, průřezové lepené ze dvou nebo tří lamel, které jsou délkově napojované cinkovým zátěžovým spojem.

Oproti KVH hranolům, mají dvojnásobně přísnější normu na prohnutí a zkroucení hranolu, což zaručuje větší přesnost jak CNC výroby tak následně i celé konstrukce.

Zde jsou kriteria pro DUO/TRIO hranoly:

BSH a BlockHouse


Jedná se o sušené hoblované hranoly, průřezově navýšku lepené z lamel standartní tloušťky 40 mm, které jsou délkově napojované cinkovým zátěžovým spojem. Tyto hranoly mají vyšší pevnost, díky systému prolepených lamel. Hranoly také vykazují minimální křivost, tudíž jsou velmi vhodné pro použití v konstrukcích s vysokým nárokem na přesnost. Velmi vhodné pro použití rybinových spojů.

V pohledové kvalitě, jsou nejlepší volbou pro pohledové kosntrukce (Altány, pohledové krovy, zimní zahrady,…), kde je jakákoliv nepřenost konstrukce vzniklá křivostí hranolů obvykle nežádoucí.

Zde jsou kriteria pro BSH hranoly:

 

Průmyslová kvalita hranolů

Zde se můžete podívat jaké pohledové a tvarové vady jsou u průmyslové kvality přípustné. Jedná se o vybrané vady a neznamená to, že takto vypadají všechny hranoly, ale je nutné počítat s tím, že i takto může hranol v průmyslové kvalitě vypadat.

 

Pohledová kvalita hranolů

Hranoly v pohledové kvalitě jsou vhodné, jak už název napovídá, pro použití na pohledové konstrukce nebo části konstrukcí. Z hlediska křivosti hranolů a co se týče trhlin a velikosti suků jsou kritéria pro průmyslovou a pohledovou kvalitu stejná, ale pohledový hranol nesmí být nijak zabarven ani napaden a nesmí být nedohoblovaný.