VIZUALIZACE
7,5

Zastřešení bazénu Zdechovice – projekt